NÆRINGSLIV: Nylig kom regjeringen med forslag om å videreføre strømstøtte til jordbruksforetak og veksthus ut mars 2023, inkludert blomsterproduksjon, der vanningslag også inngår i ordningen.

Roald Pedersen synes det er flott med strømstøtte til veksthusbransjen, men for Hagen Gard betyr det svært lite gjennom sommeren.

Pedersen har nemlig et relativt lite drivhus, så for gården hans har det ikke hatt så mye å si siden de produserer varer vår/sommer og bruker minimalt med strøm.

— Synes det er flott at regjeringen tenker på veksthusnæringen. Med utvidelsen av strømstøtte til mars 2023 vil det gi oss mulighet til å starte produksjonen noe tidligere neste år, sier Pedersen og legger til.

— Men pr. nå betyr det mer for dem som driver produksjon i stor skala. Hvis Hagen Gard kommer til å utvide areal og strekker sesongen i begge ender, så vil det komme godt med.

Roald Pedersen har lov til å smile, for hos Hagen Gard har opplevd en fin utvikling de siste par årene og har en bra økning i år igjen. Foto: Simen Ingemundsen

Pedersen har enda ikke søkt om midler, for Hagen Gard har hatt en fin utvikling de siste par årene og har en bra økning i år igjen.

— En diskusjon er om man skal basere det på støtteordninger i fremtiden eller om man bør vurdere fastpriser for hele næringslivet for å få en forutsigbarhet i produksjonen og dermed bevare arbeidsplasser og levende bygder, sier Pedersen og avslutter.

— Vi kommer ikke til å søke støtte for inneværende år, men vil vurdere det for neste sesong. Det vil gi oss muligheten til å starte produksjonen noe tidligere på vinteren.