Flytting av beboere: — Klagere burde vært informert før avisen

Statsforvalteren har gitt kommunen medhold i at flytting av beboere fra tre boliger og over til Vistestølen er i orden. Vedtaket kommunestyret gjorde i desmber 2021 førte til krav om lovlighetskontroll. De tre politikerne fikk vite om vedtaket gjennom Randaberg24.

Ingve Lerang (V), Ask Brekke (SV) og Alexander Rügert Raustein, krevde lovlighetskontroll av vedtak om flytting av beboere fra tre boliger. Svaret er kommet, men det visste de ikke noe om.
  • Per Thime
Publisert:
Denne artikkelen er over ett år gammel

REAKSJONER: De tre klagerne mente blant annet at vedtaket om å flytte beboere fra Dalen, Sentrum og Torset syntes å være brudd på det som heter CRPD artikkel 19. Denne bestemmelsen omhandler at mennesker med nedsatt funksjonsevne har anledning til å velge bosted, hvor og med hvem de skal bo, på lik linje med andre, og at de ikke må bo i en bestemt form. Klagerne mente også at vedtakets formuleringer om flytting som etter ordlyden er et «tilbud» reelt sett ikke innebærer et valg.

Dette var noe av det som man ønsket å få svar på. Ønsket var å få dette før det nådde avisspaltene, men slik ble det ikke.

— Statsforvalteren ber om at klager blir informert, men så har ikke skjedd og det er andre gang i løpet av kort tid jeg blir informert gjennom pressen, sier Alexander Rügert-Raustein til Randaberg24.

Han mener at det er ting som ikke er belyst når det kommer til avgjørelse fra Statsforvalteren.

— Det gjelder blant annet det som dreier seg om hva som er en institusjon. Dette er ikke tatt med i det som er skrevet. Det er noe som burde ha vært med, for etter mitt syn er det mye som tyder på at Randaberg kommune her er ute på veldig tynn is.

MDG-representanten mener videre blant annet:

— Statsforvalteren mener videre implisitt at kommunen kan sette til side fritt valg av bosted, basert på helskapelig økonomisk vurdering. Dette er noe kommunen plikter å informere om.

Les også

Flytting av beboere: Kommunen fikk medhold fra Statsforvalteren

Alexander Rügert-Raustein (MDG).

Han stusser også over andre ting, som at Statsforvalteren beskriver «ulempene for leietakerne ved en fremtidig flytting trolig vil være av forbigående art».

— I lys av hvor avhengig enkelte av beboerne er av minst mulig endring i nærmiljøet, for å trives og leve et liv fri fra redsel, så er dette noe en kan stille spørsmål ved.

Brevet fra Statsforvalteren er datert 25 mai.

Ingve Lerang (V) skrev også under på det som dreide seg om lovlighetskontroll. Heller ikke han hadde sett eller hørt at Statsforvalteren hadde sendt et svar. Han registrerer at Statsforvalteren mener at vedtaket er lovlig og tar det til etterretning.

— Jeg er noe skuffet over at de ikke går dypere inn i spørsmålet om Vistestølen er en institusjon, som etter min mening var et av de sentrale spørsmålene. Her legger de bare kommunens syn til grunn uten å drøfte dette. Det hadde vært en fordel om denne delen av saken var noe mer utgreiet og Statsforvalteren hadde redegjort også for egen vurdering av hvor grensene for institusjon går.

Ingve Lerang (V).

Den tredje som var med å få sendt lovlighetskontroll av vedtaket var SVs Ask Brekke.

— Selv om jeg ikke er fornøyd med konklusjonen, er jeg glad for at saken har blitt vurdert. Jeg syns også det er merkelig at statsforvalteren ikke har gått dypere i spørsmålet om hva som er en institusjon, men det får vi ikke gjort noe med nå. Det er trist at økonomi skal være viktigere en valgfrihet og livskvalitet, men sånn er det vel.

Ask Brekke (SV).

Randaberg24 følger opp for å se hva som skjer videre, som når Vistestølen skal tas i bruk.

Publisert: