BASSENGER: Det gjelder bassengene ved Goa og Grødem skole, samt Vardheim. Det var i forrige møte Hovedutvalg for oppvekst og levekår dette kom opp i forbindelse med kommunens tertialrapport.

Økonomisjef Lars Vedøy sa at beløpet nok er på 60 millioner kroner for tre bassenger, ved de to skolene og ved Vardheim.

Ordfører Jarle Bø (Sp) og varaordfører Øystein Stjern (KrF) svarer felles.

Randaberg24 spurte de lokale politiske partiene om hva de tenkte om om beløpet på minst 60 millioner kroner. Noen partiet har svart.

– Når vi tiltrådde så var det viktig for oss å se på hvordan vi best mulig kunne benytte den bygningsmassen vi har sett opp mot nybygg. Basseng var intet unntak. Vi bestilte også en vedlikeholdsplan i 2020 som skulle synliggjøre det totale behovet. Denne har vi ikke mottatt ennå, men Kommunedirektøren skriver i Tertialrapporten at denne kommer i 2022, sier KrFs Øystein Stjern og ordfører Jarle Bø (Sp) på vegne av de to partiene.

De fortsetter:

– For vår del er det viktig å se dette i en helhet slik at vi ikke jobber stykkevis og delt og absolutt ikke driver med flikking, men en helhetlig forvaltning av kommunes eiendommer. Når denne planen foreligger så vil vi ha et godt beslutningsgrunnlag for videre evalueringer av bygg i Randaberg Kommune. Det viktigste er uansett å opprettholde et godt og forsvarlig tilbud til alle innbyggere i Randaberg kommune og nok kapasitet på opplæringsbasseng.

Ingve Lerang representerer Venstre. Foto: Arkivbilde

Venstres Ingve Lerang forteller at han ikke var klar over at beløpet var i nærheten av dette når det kom til oppgradering.

– Vi har lenge ønsket å få disse bassengene pusset opp. De er et viktig tilbud på skolene våre, og gjør jo at våre elever får en mye bedre svømmeopplæring enn nesten nær sagt noen andre elever her i landet. Det er noe vi ønsker å ta vare på, som en kvalitet i bygda. Så vi vil se på den endelige rapporten som kommer til høsten og gå nøye inn i den for å se på hva vi kan gjøre for å få bassengene pusset opp til et fornuftig nivå til en fornuftig pris, sier han.

– Bør man snart se på muligheten for en svømmehall nummer to - og heller stenge bassengene ved solene?

– Nei, vi bør beholde bassengene ved skolene. Vi må ta vare på de tingene vi har. Det er bedre økonomi enn å spare penger på vedlikehold for så stadig bygge nytt når ting blir for dårlige. Og fordelen med bassenger på skolene er hvor tilgjengelige de blir i skoletiden og man slipper å frakte elever rundt for å drive svømmeundervisning.

APs Kristine Enger hadde heller ikke fått med seg beløpet, men forteller at inne i dette er også prisen for varmtvannsbassenget.

– Vi trenger mer kunnskap om hva som koster hva her. Hva som har endret seg i kostnadsbildet. Vi vil beholde bassengene ved Grødem og Goa. De er viktige opplæringsbasseng. Vi ønsker også på sikt et nytt varmtvannsbasseng.

Tidligere har Renate Kolnes (H) svart på dette. Frp, SV og MDG har ikke svart.