TURRENN: Opp gjennom årene har mange fra Randaberg deltatt på det tredisjonsrike Sesilåmi, der man går på ski fra Brokke til Sinnes.

Noen ganger det er avlyst, og nå er det avlyst igjen - og rennet legges også ned. Ustabilt vær og få påmeldte har gjort at styret ikke ser en fremtid for rennet.

Det trengs rundt 700 deltakere at arrangementet skal gå i økonomisk balanse, men det for årets renn bare var påmeldt i overkant av 200.

Med dalende interesse og få påmeldte, mener arrangørene at det ikke lengre er grunnlag for å arrangere rennet – verken i år eller i fremtiden.

– Sesilåmi er organisert som en stiftelse , Stiftelsen Sesilåmi. Styret vil starte en prosess i samarbeid med stifterne Bygland IL, Valle IL, Sirdal Skilag og Tonstad IL med tanke på å oppløse stiftelsen i samsvar med vedtektene, heter det.

23 mars i fjor var det Sesilåmi, da med flere fra Randaberg til start.