APRILSNARR: Ble du lurt i formiddag, vi kjørte to «aprilsnarr»-saker for dere.

Det blir ingen vindmøllepark ved Vanntårnet, og frisbeegolfbanen på Vistvik skal ikke stenge.

Undertegnede gruer seg alltid til 1. april, blir alltid lurt av kjente eller familiemedlemmer. Jeg ble ikke lurt i dag, var på vakt, men kanskje du ble lurt?

På Store Norske Leksikon står det at «Aprilsnarr» er dagen en kan narre noen. Den som lar seg lure, blir høylytt kalt aprilsnarr av den som står bak spøken. Skikken går igjen i de fleste land i den vestlige kulturkrets.

Historisk om dagen; Bakgrunnen for skikken med aprilsnarr er temmelig uklar. En teori går ut på at tradisjonen kan føres tilbake til overgangen fra den julianske til den gregorianske kalenderen som fant sted i de katolske land i 1582. Det ble da bestemt at nyttårsdag skulle legges til 1. januar. Da en del franskmenn ikke rettet seg etter pavens påbud og holdt fast ved den tradisjonelle nyttårsfeiringen 1. april, ble de kalt narrer og utsatt for narrestreker. I Frankrike kalles 1. april poisson d'avril («aprilfisk»). Uttrykket refererer til en gammel skikk som går ut på å feste et bilde av en fisk på ryggen til den uvitende personen som utsettes for spøken.